Quy chế hoạt động của BQT

Ban quản trị nhà Chung cư Vigracera Ngã 6, Phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh hoạt động theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư …

Nội dung chi tiết xin tham khảo file PDF đính kèm phía trên!

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *