Nhà chung cư được bảo hành bao lâu?

Trong các hợp đồng mua bán nhà ở, đặc biệt là nhà ở dạng chung cư, các chủ đầu tư thường đưa vào hợp đồng mua bán nhà điều kiện bảo hành nhà thường chỉ từ 1-2 năm để giảm thiểu chi phí bảo hành trong tương lai. Tuy nhiên, khi bảo hành, chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định pháp luật.

Các vấn đề về bảo hành nhà chung cư được quy định như sau:

Đối với các căn hộ được bàn giao cho người mua, thuê mua trước ngày Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành (1/7/2015) thì phải tuân theo quy định của Luật Nhà ở 2005 và các văn bản có liên quan. Theo đó, Khoản 4, Điều 74 của Luật Nhà ở 2005 đã quy định, “thời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu nhà ở để đưa vào sử dụng”.

Cụ thể, thời gian bảo hành được quy định như sau:

a, Không ít hơn 60 tháng đối với nhà chung cư từ 9 tầng trở lên

b, Không ít hơn 36 tháng đối với nhà chung cư từ 4-8 tầng

Thực tế trong các hợp đồng mua bán nhà ở, các chủ đầu tư thường đưa vào hợp đồng mua bán nhà điều kiện bảo hành nhà thường chỉ từ 1-2 năm để giảm thiểu chi phí bảo hành trong tương lai. Tuy nhiên, khi bảo hành chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định pháp luật tức là cho dù thời hạn bảo hành ghi trong hợp đồng chỉ 1-2 năm thì nhà đầu tư cũng phải bảo hành theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Theo Điều 74 Luật Nhà ở 2005 thì tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở có trách nhiệm bảo hành thiết bị do mình cung ứng.

Trong trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán thì bên bán nhà ở có trách nhiệm bảo hành trong thời hạn quy định tại khoản 4 Điều này. Bên bán nhà ở có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị thực hiện trách nhiệm bảo hành nhà ở đó.

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *