Thông tư 02 – Quy chế QL chung cư

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ Căn cứ Luật...
Read more of this post

Quy chế hoạt động của BQT

Ban quản trị nhà Chung cư Vigracera Ngã 6, Phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh...
Read more of this post

Ban Quản trị nhiệm kỳ I

Ngày 29/12/2017, UBND Thành Phố Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 3086/QĐ về việc...
Read more of this post