Ban Quản trị nhiệm kỳ I

Ngày 29/12/2017, UBND Thành Phố Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 3086/QĐ về việc công nhận Ban quản trị nhà Chung cư Vigracera Ngã 6, Phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh nhiệm Kỳ I (2017-2020).

Theo quyết định này Ban quản trị nhà Chung cư Vigracera Ngã 6, Phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh sẽ hoạt động theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Thành viên Ban quản trị nhiệm kỳ I, gồm có:

  1. Bà Đào Thị Vân                       – Trưởng Ban Quản trị,
  2. Ông Nguyễn Thanh Bình         – Phó Trưởng Ban Quản trị ( Đại diện của CĐT)
  3. Ông Nguyễn Văn Phồn            – Phó Trưởng Ban Quản trị
  4. Ông Phạm Văn Hải                  – Thành viên Ban Quản Trị
  5. Ông Nguyễn Hải Trung            – Thành viên Ban Quản Trị
  6. Ông Nguyễn Trọng Đại            – Thành viên Ban Quản Trị
  7. Bà Nguyễn Ngọc Trang           – Thành viên Ban Quản Trị

Quyết định số 3086/QĐ ngày 29/12/2017.

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *